Čas je protkán rytmy,
rytmus nese život,
životem proudí síla proměny.

Aktuality

Children Playing

CESTA DÍTĚTE DO VLASTNÍHO TĚLA

Seminář pro lékaře a jiné zdravotníky, terapeuty a pedagogy.
UPLYNULÉ AKCE

Kdo jsme

A group picture of all people.An image of MUDr. Kateřina Kraťuková

Vzdělávání v ČR

Naše Iniciativa vznikla, aby přivedla do Čech rytmickou masáž. Dosud tak činíme zprostředkováváním akreditovaných kurzů vedených rakouskou institucí Ita Wegman Akademie Steiermark (IWA Steiermark). Jejich výstupem je diplom terapeuta rytmické masáže pro osoby s minimálně základním zdravotnickým vzděláním uznaný medicínskou sekcí v Götheanu (tedy oficiální Antroposofickou společností).

První ucelené tříleté studium rytmické masáže v České republice proběhlo úspěšně v letech 2017–2020, ze kterého vyšlo 12 vyškolených terapeutů.

Na něj v letech 2021-2023 navázalo pokračující vzdělávání s pohybovými rytmickými koupelemi. Zorganizovali jsme několik orientačních týdnů, ve kterých v případě zájmu plánujeme pokračovat, a na jaře roku 2023 jsme započali druhé tříleté vzdělávání. S ním současně s jsme zahájili i lektorské studium, abychom mohli v budoucnu předávat metodu v srdci Evropy samostatně.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na rytmickemasaze@gmail.com.

Pdf ke stažení
Joint photo of female lecturers.

Ita Wegman Akademie Steiermark

Akademii pojmenovanou po zakladatelce antroposofické medicíny Dr. med. Itě Wegman založili v roce 2007 Charlotte Allmer a Albrecht Warning v rakouském Grazu. Škola rytmické masáže, vnějších aplikací a psychosociálního rozvoje zdraví je přidružena k Lékařské sekci antroposofické medicíny ve švýcarském Dornachu.

Akademie se považuje za centrum dalšího vzdělávání a výcviku ve smyslu rozšířeného umění léčení - s ohledem na individualitu člověka - jako prostředníka mezi přírodní a duchovní vědou. Na základě rytmicky řízených životních procesů jsou předávány metody, které umožňují rozšířit kompetence v interdisciplinární, interkulturní, komplementární a integrativní skupinové práci.

Mag. Dr. Charlotte Allmer, MSc., MEd.

Během studia biodynamické psychologie a tělesné psychoterapie v Londýně se zajímala o vnější ošetření antroposofické medicíny. Teorii a praxi dále propojovala v klinickoterapeutické činnosti na klinikách v Anglii, Francii a Německu a paralelně ve vlastní praxi. S ukončením studia medicínských věd, dále pak založením a vedením Ita Wegman Akademie Steiermark se staly středem její pozornosti věda, lektorská činnost a práce pro veřejnost.

A picture of Charllote.

Aktuální termíny kurzů:

Orientační týden

V nejbližší době neplánujeme
Místo: Otevřený prostor, Trpoměchy

PDF ke stažení
A bunch of people sitting on a floor chatting.

Tříleté vzdělávání

Modul I: 18. – 25. 3. 2023 & 15. – 23. 4. 2023 & 2. 4. – 9. 4. 2024
Modul II — 2024:
27. 4. – 4. 5. & 25. 5. – 1. 6. & 22.6 - 29.6.
Modul III — 2025:
5. – 12. 4. & 3. – 10. 5. & 1. – 7. 6.

PDF ke stažení
Massage lessons.An image women giving a massage.

Docentské vzdělávání

Modul I: 18. – 25. 3. 2023 & 15. – 23. 4. 2023 & 2. 4. – 9. 4. 2024
Modul II — 2024:
16. - 23.3. & 27. 4. – 4. 5. & 25. 5. – 1. 6. & 22.6 - 29.6.
Modul III — 2025:
5. – 12. 4. & 3. – 10. 5. & 1. – 7. 6.

A woman in bathtop.

Co mi kurz přinesl

Orientační týden

Mnoho sil mi dala vlídná a přijímající atmosféra ve skupině zralých lidí. Moc dobře se mi tvořilo a přicházely mi nové nápady nejen v teoretické části skupinové tvorby, ale i nové nápady pro můj osobní vývoj.
Učila jsem se vnímat své tělo, vážit si ho a s úctou a pokorou pro něj hledat ozdravné prostředky.
Ochutnala jsem prvky "dýchající" masáže, která je jemná a pečující a kterou mohu předat svým blízkým.

Zuzana

Orientační týden

Prostor. Díky kurzu jsem objevila prostor v sobě i kolem sebe. Neuvědomila jsem si to hned, ale až po čase.Pak dech. Fascinuje mě dech ruky a učit se ho přes hladinu vody bylo pro mě nádherné.
Celý kurz byl naplněn informacemi, cvičením a výborným jídlem.

Alena

Tříleté vzdělávání

Mám velkou radost z toho, jak soudržná je skupina kolegyň a kolegů, která se během 3 letého vzdělávání zformovala, jak dokážeme společně pracovat a jak se na sebe vzájemně můžeme spolehnout. Do profesního i osobního života je to nemalá hodnota.

Denisa

Tříleté vzdělávání

Setkávání s pacientem, ale i se sebou samotnou je pro mne nyní mnohem hlubší. Zároveň se cítím být součástí skupiny neuvěřitelných lidí spojených silným vnitřním impulsem a zodpovědností za něj.

Jitka

Tříleté vzdělávání

Tříleté studium rytmické masáže jako by mi otevřelo pomyslné dveře k pochopení podstaty lidského bytí, za kterými, na jednu stranu, začnou věci získávat hlubší smysl, na druhou pak ovšem vyvstává nekonečné množství otázek, nad kterými je třeba se zamýšlet.
Samotná technika RM dává člověku do rukou takřka zázračný nástroj a vrací jej zpět přímo k pacientovi – k jeho tělu, duši a duchu. V neposlední řadě mě kurz propojil s mnoha úžasnými kolegy, s nimiž mnohdy vzniklo takřka rodinné pouto. V naší skupině člověk nalezne obrovskou podporu, motivaci a bezpečí, které umožňují jeho osobní rozvoj.

Eva

Tříleté vzdělávání

Rytmickou masáží - metodou jemného a zároveň vědomého doteku - jsem ohromena od úplného začátku. V průběhu tříletého vzdělávání jsme si ji mohli hojně vyzkoušet každý na vlastní kůži. Vznikla zde možnost nahlédnout až k nejhlubší podstatě antroposofického vnímání člověka – jak z hlediska diagnostiky, tak další terapie. Díky vzdělávání v rytmické masáži jsem našla svoji vytouženou profesní cestu.

Veronika

Tříleté vzdělávání

Do kurzu jsem vstupovala, aniž bych byť znala slovo antroposofie. Mojí motivací bylo naučit se nějakou masérskou či fyzioterapeutickou metodu, kterou bych mohla používat u svých budoucích pacientů. Naše vzdělávání mi přineslo mnohem víc. Nejenže jsem objevila antroposofii jako takovou, což pro mne jistě představuje velký přelom. Díky hlubšímu poznání příznaků a souvislostí je pro mne nyní již samotné pozorování pacienta zdrojem mnoha informací pro širokou diagnostiku a poznání potřeb dotyčného. Totéž mohu vztáhnout sama na sebe – naučila jsem se lépe a intenzivněji vnímat své tělo, svou duši a ducha, což je mi cestou v seberozvoji. Mimo antroposofický teoretický základ jsem si ovšem ze vzdělávání odnesla schopnost neuvěřitelně elegantní a až zázračně působící techniky. Mám ji všude s sebou, stačí mi pouze mé dvě ruce. Pochybuji, že bych se kdekoli jinde setkala s takovou precizností v hmatech a schopností je tak dokonale předat svým žákům, jako to bylo právě v našem kurzu se Charlotte Allmer. Její ruce jsou léčivé v každém doteku a je obrovský zážitek ji pozorovat při práci. Vzdělávání bylo dlouhé, intenzivní, náročné a nákladné, ale nedokážu si představit, že bych bez něj metodu plnohodnotně zvládla. Možná bych uměla mechanicky provést jednotlivé hmaty, ale již bych nevěděla, proč je dělám a čeho jimi chci dosáhnout v tom nejzazším důsledku.

Tereza

Galerie

A massage in a bath.
Hands giving a massage in a bath.
A bath with flowers.
Hands giving a massage in a bath.
A group photo of all people.
Cosmetic products.
Foot massage.
Hands wringing a towel.
A leg massage.
A massage of a back.

Naše malé projekty

Těšíme se na spolupráci s jinými skupinami či jednotlivci, kterou věříme, že se navzájem obohatíme. Rádi bychom rozšířili své působení i do kulturně-společenských akcí a posouvali obzory nečekanými kombinacemi s uměním, veřejným prostorem či přírodou. Pokud máte zájem o spolupráci s námi, neváhejte nás kontaktovat.

PDF ke stažení
2 women in nature in the sun doing a massage.

Členové spolku

MUDr. Kateřina Kraťuková

Členka rady, koordinátorka projektu

Kontakt

Bc. Veronika Doupalová

Členka rady, organizace vzdělávání, intervize skupiny

Kontakt

MUDr. Petr Górny

Člen rady, financování

Kontakt

MUDr. Lucie Girgleová Hermanyová

Financování

Kontakt

MUDr. Tereza Lipovská

Organizace vzdělávání a propagace

Kontakt

Jana Blechová

Organizace vzdělávání

Kontakt

Bc. Anna Škopková

Malé projekty

Kontakt

MUDr. Jitka Adámková

Malé projekty

Kontakt

Kateřina Bryndová Slavíčková, DiS.

Malé projekty

Kontakt

MUDr. Eva Šikolová

Věda a výzkum

Kontakt

MUDr. Eva Moravcová

Věda a výzkum

Kontakt

MUDr. Denisa Creasy

Intervize skupiny

Kontakt

Mgr. Petra Křížová

Právní poradce a účetnictví

MUDr. Marta Juřeníková

In memoriam

Chcete se zapojit do činnosti Iniciativy? Napište nám!

Podpořte nás

Již od roku 2017 společně s Vámi pracujeme na dosažení našich cílů. Podařilo se nám vytvořit dobře fungující mezioborový spolek, díky němuž je nyní rozvoj rytmické masáže v ČR možný. Úspěšně jsme dokončili první akreditované tříleté vzdělání v rytmické masáži v ČR a již dnes běží úvodní kurzy dalšího vzdělávání. Nyní se soustřeďujeme na to, aby v ČR byl dostatek lektorů, kteří budou moci metodu v budoucnu předávat dále.

To vše jsme dokázali právě díky Vaší pomoci.

Jsme nestátní nezisková organizace a financování našich aktivit je zásadně závislé na podpoře okolí. To, co děláme, nám z velké části umožňují příspěvky nadací a dary sponzorů.

Našim projektům se věnujeme s nadšením a vytrvalostí ve volném čase. Honorářem je pro nás radost z práce, která dává smysl. Bez pomoci partnerů a podporovatelů bychom však nemohli fungovat. Pokud jsou Vám naše aktivity sympatické a stejně jako my věříte, že je dobré vytvářet věci pro druhé, podpořte nás.

Našim stávajícím sponzorům a podporovatelům jsme nesmírně vděční. Děkujeme.

Číslo účtu (CZK): 2201332545 / 2010
IBAN českého účtu: CZ1620100000002201332545      
BIC: FIOBCZPPXXX
Číslo účtu (EUR): 2901399097 / 2010 (Fio banka, a.s.)
IBAN eurového účtu: CZ5420100000002901399097
BIC:
FIOBCZPPXXX

Sponzoři

Startovač

 • Jana Kalová
 • Kateřina Kroužková
 • Marie Šikolová
 • Václav Landovský
 • Lea Tomsová
 • Julie Ulrychová
 • Lea Tomsová
 • Michael Svatoň
 • David Maule
 • Miroslav Zahrádka
 • Markéta Stehlíková
 • Běla Nekolová
 • Martina Šindelková
 • Michal Švarný
 • Johanka Černohorská
 • Denisa Morkesová
 • Martina Lubojacká
 • Linda Charvátová
 • Barbora Forbaková
 • Martin Mílek
 • Kamila Peroutková
 • David Górny
 • Jana Jodasová
 • Jitka Lipovská
 • Vladimír Lipovský
 • Dominika Drlíková
 • Julie Vohryzková
 • Karolína Mašátová
 • Pavla Burešová
 • Hana Giteva
 • Martin Čihař
 • Ivana Formanová
 • Vratislav Blecha
 • Jana Šumanová
 • Hela Tomanová
 • Pavla Čáslavská
 • Petr Valenta
 • Bára Seifert
 • Gábina Skálová
 • Marie Blahová
 • Jana Kopřivová
 • Andrea Šustrová
 • Karel Funk
 • Lenka Dvořáková
 • Adam Cipra
 • Ida Vohryzková
 • Petra Abrahamová
 • Jiří Sadila
 • Hana Eva Novotná
 • Kamila Seiler
 • Karel Jirka
 • Táňa Jiroušková
 • Josef Růžička
 • Veronika Hainišová
 • Zdeněk Beil
 • Anastázie Pešková
 • Michal Ďurech
 • Jana Stupková
 • Mahulena Mojžíšová
 • Marta Šlaufová
 • Jan Pala
 • Jindra Palová
 • Nikola Mitričová
 • Vojtěch Sláma
 • Jana Knedlová
 • A. Kamensky
 • Martin Štursa
 • Tomáš Stehlík
 • Jana Samohýlová
 • Zuzana Trsová
 • Kika Sládečková
 • Markéta Krausová
 • Táňa Sýkorová
 • Zuzana Schiebertová
 • Patrik Girgle
 • Markéta Pátková
 • Vojtěch Weiss
 • Petr Janků
 • Eva Petrušková
 • Jitka Svárovská
 • Dáša Berková
Zobrazit více